Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolēnu padome

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Edžus, Edmunds, Vidmants

Statistika

Seko mums

Jaunumi

Foto konkurss skolēniem

Lai dotu iespēju lielākam skaitam skolēnu nodemonstrēt savas prasmes fotomākslā, augu fotokonkurss skolēniem "Augi ienāk pilsētā" tiek pagarināts līdz 15.oktobrim. Fotografējiet augu dzīvi pilsētā un augšuplādējiet savas fotogrāfijas draugiem.lv Dārznīcas lapā http://www.draugiem.lv/darznica/ .
Konkursa nolikumu un citu informāciju varat atrast Dārznīcas mājas lapā http://www.darznica.lv/jaunumi/augu-fotokonkurss-skoleniem-augi-ienak-pilseta

Ievietoja: J. Puriņš 2015-07-23 16:16:05Turpināt lasīt »

Dziesmu un deju svētki

Skolā lepjas ar jauniešu kora "Verdandi" panākumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Paldies diriģentiem - Ievai Mezītei un Kārlim Hammeram.

Lūgums foto no Dziesmu svētkiem, kuros redzams mūsu koris sūtīt uz rvvg@riga.lv.

Ievietoja: J. Puriņš 2015-07-15 07:33:56Turpināt lasīt »

Mācību pabalsti

Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties mācību pabalstam

2015. gada 27. jūnijs

Rīgas domes Labklājības departaments aicina trūcīgos un maznodrošinātos rīdziniekus līdz 31.oktobrim pieteikties pabalstam izglītības ieguvei. Pabalsta apmērs ir 35,57 eiro katram skolēnam.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192.09 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā” kritērijiem.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. 

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem līdz 2015. gada 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz rakstisku iesniegumu un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

2014.gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma 3115 rīdzinieki. Kopumā 2014.gadā pabalstam izglītības ieguves atbalstam izlietoja 110 801 eiro  no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2015.gadā plānots līdzīgs finanšu izlietojums.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas  vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv

Ievietoja: J. Puriņš 2015-06-29 13:55:53Turpināt lasīt »

Papildināta foto galerija

3x3 streetball turnīrs

Pēdējais zvans 2015

Paldies fotogrāfiem: Esterei Sabaitei, Natālijai Knipšei un Sindijai Vītolai! 

Ievietoja: J. Puriņš 2015-06-17 19:18:55Turpināt lasīt »

Uzņemšana 10. klasēs un papilduzņemšana

Pamatojoties uz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas kārtību, Uzņemšanas komisija rekomendē pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas uzņemt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 10. klasēs (un papilduzņemšanā 7., 8., 9., 11. klasēs) 2015./2016.mācību gadā šādus izglītojamos.

 

Iestājeksāmenu rezultāti

Ievietoja: I. Riekstiņa 2015-06-16 18:50:21Turpināt lasīt »

Seko mums