Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Milija, Maiga

Statistika

Seko mums

Jaunumi

Topošais zinātnieks

Jau ziņojām, ka 11.a klases skolēns Rūdolfs Kalniņš, kurš ieguva 1.pakāpi valsts zinātniski - pētniecisko darbu konferencē Informātikas sekcijā, ir uzaicināts pārstāvēt Latviju starptautiskā  jauno zinātnieku forumā Brazīlijā (ESI - Expo-Sciences International 2017).

Rūdolfs pirms došanās uz šo forumu ir sagatavojis sev ievērojamu bagāžu.

Ar Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēku un tuvinieku atbalstu ir tapis zinātniskais raksts Security Evaluation of Wireless Network Access Points, kas jau ir publicēts RTU zinātniskajā e-žurnālā „Applied Computer Systems”. To var lejuplādēt šeit.

Vēlam labu citējamību un arī turpmāk gūt panākumus radošajā un zinātniskajā darbībā!

RVVĢ kolektīvs

Ievietoja: J. Puriņš 2017-06-22 10:41:05Turpināt lasīt »

Uzņemšana 10.klasēs

Apkopojot iestājeksāmenu rezultātus un izvēļu secību, uzņemšanas komisija rekomendē pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas

 

uzņemt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 10. klasēs 2017./2018.mācību gadā šādus izglītojamos (saraksts)

 

Iestājeksāmenu rezultāti (kodēti)

vācu valoda

angļu valoda

matemātika

dabaszinības

 

Tālrunis uzziņām 67612480

 

Ievietoja: I. Riekstiņa 2017-06-15 10:46:59Turpināt lasīt »

RVVĢ Vēstures un soc.z. met. kom. aprīlī un maijā

Atskaņas no arhitektam Indriķim Blankenburgam veltītās konferences 7.aprīlī.

Madonas Vēstures un mākslas muzeja līdzstrādnieka Induļa Zvirgzdiņa raksts "Skolā- par tās projektētāju: Arhitekts Indriķis Blankenburgs" Austrālijas latviešu elektroniskajā nedēļas laikrakstā "Latvietis" 19.aprīļa numurā.

Ainas no vēstures konkursa "Vēsture ap mums" noslēguma pasākuma 20.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā, kurā piedalījās arī konkursa patrons Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Konkursa organizācijā piedalījās vēstures skolotāja Aija Gudzuka, savukārt mūsu ģimnāzijas 11.a klases audzēknis Mārtiņš Roberts Matisons ieguva III vietu ar zinātniski pētniecisko darbu par Rīgas 5.vidusskolas direktori Mariju Krastiņu. Foto1 | Foto2 | Foto3

Ģimnāzijas 11.a klases audzēkņa Emīla Siliņa fotogrāfiskie iespaidi par "Muzeju nakts 2017" norisēm Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 20.maija pēcpusdienā un vakarā.

Liels paldies kolēģiem, ģimnāzijas administrācijai un, jo īpaši, RVVĢ pulciņu "Skolas vēstures ceļos" un "Latvijas ļaudis" dalībniekiem no 11.a un 11.e klases par atsaucību un atbalstu šo un citu 2016./2017. mācību gada laikā notikušo pasākumu organizācijā un veiksmīgā norisē.

RVVĢ Vēstures un sociālo zinību Metodiskās komisijas vadītājs
Māris Zvaigzne

Ievietoja: M. Purviņš 2017-06-14 15:52:20Turpināt lasīt »

Uzņemšana 10.klasē

       12.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 jāiesniedz Uzņemšanas komisijā apliecība par pamatizglītību (sekmju lapas kopija, uzrādot oriģinālu. Kopiju iespējams izgatavot arī skolā). Vecāku klātbūtne nav nepieciešama.

Eksāmeni, atbilstoši izvēlētajām programmām - 13. jūnijā (angļu valoda plkst. 10.00, matemātika plkst. 12.30) un 14. jūnijā (vācu valoda plkst. 10.00, dabaszinības 12.30).

  • vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, padziļināti svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu matemātikā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu dabaszinībās.

 

Ievietoja: I. Riekstiņa 2017-06-11 17:03:51Turpināt lasīt »

Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšana 7. klasēs beigusies.

Rezervē esošie kandidāti tiks informēti, ja parādīsies brīvas vietas.

Ievietoja: I. Riekstiņa 2017-06-08 09:27:38Turpināt lasīt »

Seko mums