1.4. Pētnieciskā darbība bioloģijā

Bioloģijai ir konkrēti uzdevumi: kā palielināt kādas kultūraugu šķirnes ražu, kā noteiktas rūpnīcas piesārņojums ietekmē tuvumā esošos organismus, izpētīt kā notiek šūnu augšana vai citi bioloģiski procesi. Šos uzdevumus bioloģija risina, izmantojot dabaszinātnisko izziņu. Lai gan atsevišķu zinātnieku pieeja savam darbam ir tikpat dažāda, cik dažādi ir viņi paši, tomēr dabaszinātniskā izziņa liek ievērot noteiktu domāšanas posmu un darbību secību.

Pētnieciskās darbības posmi

Informācijas iegūšana

Hipotēzes izvirzīšana, pamatošana

Darba plānošana

Eksperimentālā darbība

Rezultātu analīze un izvērtēšana

Darba rezultātu prezentēšana