2.1. Vitakera klasifikācija

Pēc Vitakera klasifikācijas visus organismus iedala 5 valstīs: monēras, protisti, sēnes, augi un dzīvnieki.

Vislielākā organismu sugu daudzveidība ir dzīvniekiem, bet vismazākā - monērām. Pēc ANO vides programmas "Pasaules bioloģiskās daudzveidības novērtējums" datiem, uz zemes ir 1,75 miljoni dažādu organismu sugu. No kurām 3/4 ir dzīvnieki (97 % bezmugurkaulnieki un 3 % mugurkaulnieki).

Katras valsts organismiem ir vairākas kopīgas pazīmes.

Dzīvnieku sadalījums uz zemes
1. att. Organismu klasifikācija.

Dzīvo organismu valstu galvenās pazīmes

Pazīme Monēras Protisti Sēnes Augi Dzīvnieki
Izmērs mikrometros (μm) vai metros (m) Parasti mazāk par 10 μm Parasti 10 -
200 μm, dažām aļgēm vairāk nekā 1 m.
Parasti 10 μm līdz 0,5 m Līdz 40 m Līdz 10 m
Vai šūnā ir kodols Nav Ir Ir Ir Ir
Organisma uzbūves veids Vienšūņi vai kolonijveida Vienšūņi, kolonijveida vai daudzšūņi Vienšūņi, kolonijveida vai daudzšūņi Daudzšūņi Daudzšūņi
Organismu pārvietošanās Dažiem ir viciņas Māņkājiņas, vicas vai skropstiņas Parasti nekustīgi Parasti nekustīgi Pārvietojas, kontrahējoties muskuļiem
Enerģijas avots Saules, neorganisko vai organisko vielu ķīmiskā enerģija Saules vai organisko vielu ķīmiskā enerģij. Organisko vielu ķīmiskā enerģija Gaismas enerģija Organisko vielu ķīmiskā enerģija
Pārstāvji Baktērijas, zilaļģes, arhebaktērijas Protozoji, aļģes, gļotsēnes Sēnes, kērpji Sūnas, papardes, kosas, staipekņi, kailsēkļi, segsēkļi (skat. tabulu Augu valsts nodalījumi) Plakantārpi, veltņtārpi, posmtārpi, posmkāji, gliemji, hordaiņi u.c. (skat. tabulu Nozīmīgākie dzīvnieku valsts tipi)