4.2. Piesārņojums

Piesārņojums ir jebkuras vides pārmaiņas, kas nelabvēlīgi ietekmē dzīvo organismu veselību. Piesārņojums sākotnēji rodas vienā vietā ap piesārņojuma avotu (ferma, avārijas vieta), tādu sauc par lokālo piesārņojumu, bet vēlāk kaitīgās vielas ar vēju, lietus ūdeņiem vai barošanās ķēdēm izplatās pa visu Zemi. Globāls piesārņojums var izraisīt problēmas pat tādā vietā vai valstī, kur nav notikusi lokālā piesārņošana, tādēļ tas ir visaptverošs.


  2. att. Siltumnīcas efektu izraisīto gāzu emisijas izmaiņas pēc Kioto protokola parakstīšanas 1998.gadā