6.1. Ievads

Etoloģija ir zinātne par bioloģiskajiem aspektiem un likumsakarībām dzīvnieku uzvedībā. Etoloģija pēta dzīvnieku uzbūves īpatnības, kas nodrošina noteiktu uzvedību, un kā dažādas uzvedības īpatnības palīdz atrast barību, izvairīties no plēsējiem un sekmīgi pāroties. Dzīvnieku uzvedība ir divējāda: iedzimta un dzīves laikā iegūta. Gandrīz visiem dzīvnieku uzvedības veidiem ir pielāgošanās raksturs.

1. un 2.att.. Dzīvnieku uzvedība