6.4. Iemācīšanās

Iemācīšanās ir saistīta ar nosacījuma refleksu veidošanos, un mācoties pakāpeniski mainās dzīvnieku uzvedība. Viens no daudziem mācīšanās veidiem ir uzvedības stimulēšana. Tā ir pakāpeniska stimula-atbildes saistības pastiprināšana. Dzīvnieki var apgūt dažādus trikus, ja tos pēc katras pareizas darbības apbalvo ar barību vai glāstiem. Treneris rada stimulu un pēc katras pareizas atbildes reakcijas sniedz balvu, rezultātā izveidojas nosacījuma reflekss.

Dzīvnieku pakļaušanās dresūrai raksturo nosacījuma refleksu
7. att. Dzīvnieku pakļaušanās dresūrai raksturo nosacījuma refleksu
Foto no http://img.keepmedia.com