6.6. Bioloģiskie ritmi

Vairumam dzīvnieku noteiktos laika posmos var novērot dažādu fizioloģisko reakciju cikliskumu - diennakts un sezonālos ritmus. Periodiskās darbības un uzvedības pārmaiņas organismos sauc par bioritmu jeb bioloģisko pulksteni. Organisma diennakts ritmi ir izveidojušies pielāgošanās rezultātā. Tie nodrošina organisma aktivitāti tajās diennakts stundās, kad tas ir visnoderīgāk, piemēram, kad ir lielākas iespējas iegūt barību. Lapsas to dara naktī, bet mazais ērglis dienā. Ar gadalaiku ritmiem ir saistītas dzīvnieku migrācijas, tās veic kukaiņi, zīdītāji, putni un zivis. Periodiskās migrācijas var izraisīt temperatūras vai diennakts garuma maiņa, kā arī organismā notiekošās fizioloģiskās pārmaiņas. Nelabvēlīgus laika apstākļus daļa dzīvnieku pavada ziemas vai vasaras guļā. Šīm sugām tad samazinās organisma fizioloģisko procesu aktivitāte, pazeminās ķermeņa temperatūra, un viņi ieslīgst ilgstošā miegā.

Vardes nelabvēlīgus laika apstākļus pavada ziemas guļā
9. att. Vardes nelabvēlīgus laika apstākļus pavada ziemas guļā
Foto no www.koti.mbnet.fi