6.7. Reproduktīvā uzvedība

Dzīvnieku izturēšanās pārošanās laikā tiek saukta par reproduktīvo uzvedību. Uzvedībai, kas saistīta ar dzimumvairošanos, ir sezonāls raksturs, un dažādām sugām tā ir atšķirīga. Ja dzīvnieki dzīvo vientuļi, tēviņš ar mātīti satiekas tikai pārošanās laikā, bet citā laikā dzīvo šķirti. Ir sugas, kurām raksturīga monogāmija, kad tēviņš ilgstoši dzīvo kopā ar vienu mātīti, piemēram, gulbji. Iespējama arī poligāmija - vairošanās laikā dzīvnieks pārojas ar vairākiem pretējā dzimuma indivīdiem. Biežāk tēviņš pārojas ar vairākām mātītēm nekā mātīte ar vairākiem tēviņiem, piemēram, gailis un vistas. Sabiedriskās grupās starp dzīvniekiem izveidojas noteiktas attiecības, kas pamatojas uz vadīšanas un pakļaušanās likumiem. Katrs dzīvnieks barā ieņem noteiktu vietu - rangu, kuru tie izcīna savā starpā. Rezultātā izveidojas hierarhija, kas parāda dzīvnieku sociālo stāvokli. Starp sabiedrisko kukaiņu indivīdiem pastāv darba dalīšana.

Vilku barā valda hierarhija
Foto no http://www.sas.upenn.edu
10. att. Vilku barā valda hierarhija