6.8. Teritorija

Teritorija ir dzīvnieka aizņemtā dzīves vieta, kas nodrošina ar barību, mājvietu un mazuļu audzēšanai nepieciešamajiem resursiem. Sakarā ar teritorijas aizsardzību dzīvniekiem izveidojušies īpaši instinkti. Visvienkāršākie instinkti ir posmkājiem, piemēram, zirnekļiem, skudrām un bitēm.

Ja bišu stropam tuvojas dzīvnieks, tad bites dzeļ.

Zīdītājiem pamatojoties uz instinktiem un pieredzi, ir izveidojusies ļoti daudzveidīga uzvedība, lai saglabātu savu teritoriju, kuru tie iezīmē.

Putni par savu teritoriju paziņo dziedot.

Kaķis savu teritoriju iezīmē skrāpējot.
11. att. Kaķis savu teritoriju iezīmē skrāpējot
http://www.bigcats.org/swc/images

12.att. Putni par teritoriju ziņo dziedot
www.fws.gov
Video