1.1. Ievadam


www.maths.leeds.ac.uk/~rjm/parade/weird.html

„Cilvēka prātam ir grūti aptverams gan bezgalīgi mazais, gan bezgalīgi lielais. Vai spējam iztēloties, ko nozīmē vismazākā laika vienība — Planka laika kvants, 10-43 sekundes ilgais mirklis, no kura sākam skaitīt laiku pēc Lielā Sprādziena? Vai mūsu Visuma mūža ilgums — 15 miljardi gadu? Tikpat iracionālas prātam ir Visuma telpiskās dimensijas. Vismazākā telpas vienība ir t. s. Planka garuma kvants 10-33 cm. Tādi ir elementārdaļiņu vismazāko komponentu, t. s. elemtārdaļiņu stīgu izmēri.

Šādus izmērus piedēvē arī singulārajam punktam. Lielā Sprādziena iedīglim. Un kā to salīdzināt ar pašreizējā Visuma izmēriem, kas pārsniedz 1000 miljonus gaismas gadu? ”

E. I. Siliņš „Lielo patiesību meklējumi”, 165.