Ja atomi elektronus atdod, tad rodas pozitīvi lādēti joni, ja tie elektronus pievieno, tad rodas negatīvi lādēti joni.

Piemērs
Na Nātrija atoms                   Na+ Nātrija jons
Mg Magnija atoms                 Mg2+ Magnija jons
Cl Hlora atoms                     Cl- Hlora jons