Uzdevums „Koordinātu noteikšana”

Kartē ir atzīmēti divi punkti S un M. Kartes mērogs ir — 1 cm kartē atbilst 200 m dabā

a) Nosaki  punktu S un M koordinātas attiecībā pret norādīto koordinātu sistēmu X, Y!

b) Nosaki, cik garu ceļu jāveic gājējam, dodoties no punkta S uz punktu M un izvēloties ceļu pa Rīgas un Pīlādžu ielu.

c)   Gājēja ceļa mērķis ir nokļūt namā uz Rīgas un Pīlādžu ielas stūra (punktā M), dzīvoklī, kas atrodas 3. stāvā. Viena stāva augstums ir 3,5 m. Kā trešo koordinātu asi izvēloties Z asi, kas vērsta perpendikulāri augšup no zemes virsmas, nosaki gājēja koordinātas, kad viņš nokļuvis galamērķī! Pieņem, ka pirmais stāvs atrodas zemes līmenī.

Atrisinājums

1.solis
 Noformē koordinātu asis —  izvēlas asu nosaukumus un vienības. Tā kā zīmējumā asīm nosaukumi jau piešķirti, tad atliek uz asīm atlikt vienības. Uzdevumā doto mērogu — 1 cm atbilst 200 m — var izvēlas par vienības nogriezni.
 


Tālāk

2.solis

Koordinātu noteikšanai punktus S un M projicē uz koordinātu asīm, tas ir, no punktiem pret asīm novelk perpendikulus. Projekciju krustpunktos ar asīm nolasa koordinātas.

 


Tālāk

Atbilde: S(1420; 2720); M(780; 990)


Tālāk

3.solis

Lai noteiktu gājēja veikto ceļu, izmēra kartē attālumu, ko gājējs veic pa Rīgas un Pīlādžu ielām. Tas kartē ir aptuveni 10 cm, kas dabā atbilst 2000 m jeb 2 km.


Tālāk

4.solis

Gājēja ceļa mērķa koordinātu aprēķināšanai nepieciešams uzzināt trešās dimensijas koordinātas, proti, augstums virs zemes. Vai vari to aprēķināt?


Tālāk

Tā kā pirmā stāva augstums virs zemes ir 0, tad trešā stāva augstumu. 2 x 3,5 = 7 m.

Atbilde. Gājēja koordinātas galamērķī M ir (780;990;7).