4.1. Zeme kā vienota sistēma vielu apritē

Zemes vidi veido savstarpēji saistītu procesu un ciklu kopums. Tās ir nepārtrauktas fizikālas un ķīmiskas pārvērtības, kuru rezultātā sadalās esošās un veidojas jaunas vielas. Šajos procesos ir iesaistīti praktiski visi dabā sastopamie ķīmiskie elementi, piemēram, slāpeklis, ogleklis, skābeklis, u.c.

Zemes cieto garozu veido ieži, kas parasti ir minerālu maisījumi. Atkarībā no tā, kā ieži veidojušies tos iedala trīs grupās:

To īpašības ir atkarīgas no minerālu tipa, no minerālu satura iezī un no minerālu savstarpējās saistības.