4.2. Ķīmisko elementu atrašanās dabā neorganisku, organisku savienojumu veidā

Visu dzīvo un nedzīvo dabu veido ļoti daudz dažādu vielu. Lai varētu pētīt un izskaidrot apkārtējās vides procesus, nepieciešams saskatīt kopīgo un atšķirīgo to uzbūvē un īpašībās. Tāpēc ir izveidota vielu klasifikācija. Vēsturiski izveidojies iedalījums saistīts ar vielu piederību dzīvajai vai nedzīvajai dabai. Kaut gan šīs iedalījums vēlāk izrādījās neprecīzs, vielu iedalījums organiskajās un neorganiskajās palika līdz šai dienai.

Organisko vielu klasifikācija

Neorganisko vielu klasifikācija