Īpašība Raksturojums
Krāsa Tā atkarīga no minerālā esošajiem elementiem. Pēc tās nav iespējams precīzi noteikt minerāla veidu.
Svītras krāsa Pēc tās iespējams precīzāk noteikt minerāla veidu, jo, velkot ar to svītras uz neglazētas keramikas plāksnītes, sīkās minerāla daļiņas veido svītras minerālam raksturīgajā krāsā.
Spīdums Minerālu apskatot, redzams, vai tam piemīt spīdums, vai tas ir stiklains, blāvs, utt.
Cietība Cietību nosaka pēc Mosa skalas (1-10). Mēģinot minerālu ieskrāpēt ar dažādiem materiāliem, ģeologi noskaidro tā cietību.
Blīvums To izmanto papildinformācijas iegūšanai, lai noteiktu minerāla tipu.
Iedrabība ar skābēm Lai konstatētu, vai iezis veidots no karbonātiem, tam uzlej atšķaidītu skābi, kas izraisa putošanu, jo izdalās oglekļa dioksīds.
Kristālu veids Minerālus veidojošie sāļi kristalizējas dažādos veidos, piemēram, kubiskā, tetragonālā, heksagonālā u.c.