Tabulā parādīti dažu savienojumu un to funkcionālo grupu piemēri.

Savienojumu klase Funkcionālā grupa Piemērs
halogenatvasinājumi -F;   -Cl;   -Br;   -I CH3I  
metiljodīds
spirti - OH
(hidroksilgrupa)
C2H5OH
etanols
aldehīdi -COH
(aldehīdgrupa)
CH3COH  
acetaldehīds
karbonskābes -COOH
(karboksilgrupa)
CH3COOH  
etiķskābe
nitrosavienojumi -NO2
(nitrogrupa)
C2H5NO2  
nitroetāns
amīni -NH2  
(aminogrupa)
C2H5NH2  
etilamīns