Pievienošanas reakcijās notiek dubultsaites trūkšana un halogēna, ūdeņraža vai citu atomu pievienošanās pie attiecīgajiem oglekļa atomiem. Pievienošanās reakcijās no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem (alkēniem, alkīniem) var iegūt piesātinātos ogļūdeņražus (alkānus).

Alkēnu reakciju ar broma ūdens šķīdumu sauc par to pierādīšanas reakciju, jo laižot cauri dzeltenīgajam broma ūdens šķīdumam etēna gāzi, var novērot tā atkrāsošanos, šķīdums kļūst bezkrāsains.