Sasmalcinātai izejvielai ir lielāks virsmas laukums, tāpēc notiek labāka tās saskare ar citām reakcijas izejvielām


16.att. Izejvielas virsmas laukuma palielināšanās, to sasmalcinot
(B. Makdjuels „Dabaszinību kurss viduskolai. Ķīmija.” 101.lpp. )