Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus! Uzraksti oksidēšanās – reducēšanās reakcijas elektronu bilances vienādojumus gadījumos, kad ķīmiskas reakcija ir oksidēšanas – reducēšanas reakcija.

  1. Mg + O2
  2. Na2O + H2O → 
  3. C + O2
  4. Ba + Cl2
  5. P2O5 + H2O →
  6. Li2O + H2O →
  7. Fe + HCl →
  8. Fe + Cl2
  9. SO2 + H2O → 
  10. Ba + H2O →
Atbilde

Atbilde

1.  2 Mg0 + O20→ 2Mg+2O-2
     2 | Mg0 - 2e-→ Mg+2
     1 | O20 + 4e- → 2O-2

2. Na2O + H2O → 2 NaOH

3. C0 + O20→ C+4O2-2
     1 | C0 - 4e- → C+4 
     1 | O20 + 4e- → 2O-2

4. Ba0 + Cl20→ Ba+2Cl2-1
     1 | Ba0 - 2e- → Ba+2
     1 | Cl20 + 2e- → 2Cl-1

5. P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4

6. Li2O + H2O → 2 LiOH

7. Fe0 + 2H+1Cl → Fe+2Cl2 + H2
     1 | Fe0 -2e- → Fe+2
     1 | 2H+1 + 2e- → H20 

8. 2Fe0 + 3Cl20→ 2 Fe+3Cl3-1
     2 | Fe0 - 3e- → Fe+3
     3 | Cl20 + 2e- → 2Cl-1

9. SO2 +H2O → H2SO3

10. Ba0 + 2H2+1O → Ba+2(OH)2+ H20
           1 | Ba0 - 2e- →Ba+2
           1 | 2H+1 + 2e- → H20