5.1. Materiālu klasifikācija

Vienmēr, kopš cilvēki sākuši interesēties par apkārtējo pasauli, viņi ir pētījuši parādības, objektus un materiālus pēc to izskata un ar tausti, tā uzzinot par dabas materiālu cietību, izturību, spēju degt un citām īpašībām. Mūsdienās materiālu īpašību izpētei izmanto jutīgus instrumentus, datorus un citas modernas tehnoloģijas. Savukārt materiālzinātnieki iegūtos datus izmanto jaunu, īpaši vieglu, elastīgu vai izturīgu materiālu radīšanai, kurus izmanto transportlīdzekļu, ēku, mašīnu un citu objektu būvei. Visus materiālus nosacīti var iedalīt 2 grupās: dabiskie Dabiskie ir tie materiāli, kurus bez papildus pārstrādes izmanto kādas lietas izgatavošanai. Dimants, kvarcs, dolomīts, māls, koksne, kokvilna ir dabiskie materiāli.un mākslīgieMākslīgie ir tie materiāli, kurus iegūst tehnoloģiskā procesā, pārstrādājot izejvielas. Polietilēns, tērauds, neilons, stikls u.c. ir mākslīgie materiāli.


1.att. Kokmateriāli ir dabiskie materiāli


2.att Mākslīgie materiāli

Atkarībā no uzbūves, materiālus iedala: metāli, keramika, polimēri, kompozītmateriāli, viedie materiāli. Pēc pielietojuma veida materiālus grupē: konstrukciju (inertie, pasīvie) materiāli un palīgmateriāli.