Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1.Kuram no materiāliem nav kristāliska struktūra?

 

 

 

 


Tālāk

2.Kādus materiālus dēvē par melnajiem metāliem?

 

 

 

 


Tālāk

3.Kura no minētajām īpašībām nepiemīt metāliskiem materiāliem istabas temperatūrā?

 

 

 

 


Tālāk

4.Kurš no materiāliem ir viscietākais?

 

 

 

 Tālāk

5.Kurš no apgalvojumiem ir aplams?

 

 

 

 Tālāk

6.Kurš no materiāliem ir ar mazu blīvumu un lielu mehānisko izturību?

 

 

 

 


Tālāk

7.Kādus materiālus izgatavo no naftas?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kādi divi ķīmiskie elementi visbiežāk ir polimēru sastāvā?

 

 

 

 


Tālāk

9.Kā sauc polimēra posmu, kas vairākkārtīgi atkārtojas?

 

 

 

 


Tālāk

10.Kurš no minētajiem materiāliem nav polimērs?

 

 

 

 


Tālāk

11.Kura no īpašībām ir raksturīga keramikai?

 

 

 

 


Tālāk

12.Kādus materiālus izmanto kā kompozītmateriālu matricas?

 

 

 

 


Tālāk

13.Viedais materiāls, kurā rodas elektriskie lādiņi, to deformējot?

 

 

 

 


Tālāk

14.Kādus materiālus izmanto kustīgu robotu pirkstu izveidei ?

 

 

 

 


Tālāk

15.Kā sauc ierīci, kura uztver ārējās vides faktorus un pārveido tos elektriskajos signālos?

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 15.