Sasilstot līdz noteiktai temperatūrai, termohromais materiāls maina krāsu. Šādus materiālus iestrādā pannās, krūzēs, maziem bērniem paredzētās plastmasas karotītēs un citur. 14.att.
http://www.designinsite.dk/htmsider/m1317.htm