4.3. Organisko vielu uzbūves pamatprincipi

Kādēļ organisko savienojumu ir tik daudz? Tas izskaidrojams ar to, ka oglekļa atomi var savienoties cits ar citu dažādās oglekļa atomu virknēs.

Savienojumus, kuriem ir vienāda ķīmiskā formula, bet atšķirīga uzbūve un īpašības, sauc par izomēriem. Pašu parādību sauc par izomēriju. Piemēram, ogļūdeņradis butāns satur 4 oglekļa atomus un 10 ūdeņraža atomus. Tā ķīmiskā formula ir C4H10. Butānam var būt 2 izomēri:

Piemēram, ogļūdeņradim, kura molekulā ir 5 oglekļa atomi, ir iespējami 3 izomēri, ogļūdeņradim ar 7 oglekļa atomiem – 9 izomēri, ogļūdeņradim ar 14 oglekļa atomiem – 1855 izomēri, utt.


9.att. Butāna izomeru telpiskie modeļi un struktūrformulas
wps.prenhall.com/.../FG23_00-10UN.JPG