4.5. Ogļūdeņražu funkcionālie atvasinājumi

Ogļūdeņražu atvasinājumi ir tādi savienojumi, kuros ogļūdeņraža molekulā viena vai vairāku ūdeņraža atomu vietā ir stājušās citas atomu grupas, piemēram -OH, -COOH, -NH2 u.c.
Šādus atomus vai atomu grupas sauc par funkcionālajām grupām. Tās nosaka savienojuma ķīmiskās īpašības.

Spirti

Spirti ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuros viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar hidroksilgrupu.

Metanols (metilspirts) CH3OH ir atvasināts no metāna, tas ir ļoti indīgs savienojums. To lieto par šķīdinātāju, degvielu piedevu un ķīmiskajā rūpniecībā etiķskābes, plastmasu u.c. vielu ražošanā.

Ir pazīstams arī nosaukums – koka spirts, jo agrāk to ieguva, karsējot koksni bez gaisa piekļuves. Tas ir bezkrāsains šķidrums (viršanas temperatūra 68 °C) ar tādu pašu smaržu kā etanolam.

Etanols (etilspirts) C2H5OH ir atvasināts no etāna. Etanolu izmanto sintētisko krāsvielu, laku, ārstniecības vielu, etiķskābes, alkoholisko dzērienu, smaržvielu un citu produktu ražošanai. To lieto arī kā šķīdinātāju un degvielu.

Karbonskābes

Karbonskābes ir organiskas skābes, kuru molekulā ir funkcionālā grupa –COOH, kuru sauc par karboksilgrupu. Viena no organiskajām skābēm ir etiķskābe CH3COOH. Mūsdienās etiķskābi plaši lieto mājsaimniecībā gan par garšvielu, gan par konservējošu līdzekli. Ir pazīstams galda etiķis – 5-9 % etiķskābes ūdens šķīdums un etiķa esence – 70 % etiķskābes ūdens šķīdums. Daudz etiķskābes izmanto mākslīgo šķiedru, smaržvielu un atspirdzinošu dzērienu ražošanā.

Aminoskābes

10 neaizstājamās aminoskābes ir arginīns, lizīns, leicīns, izoleicīns, fenilalanīns, histidīns, metionīns, treonīns, triptofāns un valīns.

Aminoskābes ir karbonskābju atvasinājumi, kurās līdz ar vienu vai vairākām karboksilgrupām –COOH ir arī vēl viena vai vairākas aminogrupas –NH2 .

Piemēram, aminoetiķskābe NH -CH2 -COOH.

Aminoskābes ietilpst visu augu un dzīvnieku olbaltumvielu sastāvā. Cilvēks tās uzņem ar uzturvielu sastāvā esošajām olbaltumvielām. Cilvēka organismu veidojošas olbaltumvielas veido tikai 20 aminoskābes. Uzturā ne ar ko nevar aizstāt 10 tā saucamās neaizstājamās aminoskābes.