3.3. Nanotehnoloģijas

Tagad zinātnieki mācās rīkoties ar atsevišķiem atomiem un molekulām, lai izveidotu materiālus un miniatūras ierīces ar vēl nezināmām īpašībām. Šo tehnoloģiju sauc par nanotehnoloģiju. Izveidotie materiāli un ierīces ir salīdzināmi ar atomu izmēriem, tas ir aptuveni miljardā daļa metra, tāpēc arī tehnoloģijai ir apzīmējums „nano”.

Mūsdienās zinātnieki spēj ar atomiem rīkoties līdzīgi kā ar lego klucīšiem — izvietot tos noteiktā kārtībā, veidojot dažādas mikrotehnoloģijas, piemēram, motorus, sūkņus, ventiļus, kuru izmēri ir salīdzināmi ar atomu izmēriem. Izmantojot elektronmikroskopu, iespējams aplūkot atomus, bet nanotehnoloģija ir nodrošinājusi iespēju ar tiem rīkoties.Silīcija nitrīda Si3N4 membrānas nanocaurulītes attēls elektronu mikroskopā.
6.att.
Šādas stikla nanocaurulītes „audzējot”, atomi paši sakārtojas noteiktā struktūrā.

7.att.