3.5. Pussabrukšanas periods

Cik bieži notiek atomu kodolu sabrukšana? Tas ir atkarīgs no vielas. Daudzām vielām īsā laikposmā sabrūk daudz atomu kodolu, turpretī citām — ļoti maz. Tāpēc vielas radioaktivitātes raksturošanai lieto jēdzienu pussabrukšanas periods. Tas ir laika intervāls, kādā sabrūk puse sākotnējā atomu kodolu skaita.

Dažu ķīmisko elementu pussabrukšanas periodi.

Izotops Viela, kas radusies sabrukšanā Pussabr. periods, milj. g.
Rubīdijs 87 Rb stroncijs 87 Sr 49 000
Torijs 232 Th svins 208 Pb 14 000
Urāns 238 U svins 206 Pb   4500
Kālijs 40 K argons 40 Ar   1250
Urāns 235 U svins 207 Pb   704
Jods 129 I ksenons 129 Xe   17