2.1. Ievads

Ūdens (H2O) ir plaši sastopama viela, kas ir visas dzīvības pamatā. Visām mums zināmajām dzīvības formām ir vajadzīgs ūdens.

Ūdens klāj apmēram ¾ Zemes virsmas. No šī ūdens daudzuma apmēram 97% ir pasaules jūras un okeānu sāļūdens, bet apmēram 2,5 % ir saldūdens.

Lielākos saldūdens resursus veido sniegi un ledāji. Cilvēka dzīvei reāli izmantojamais ūdens sastāda apmēram 0,02% no pasaules ūdens resursiem.

Daļa no ūdens atrodas atmosfērā tvaiku veidā. Vēl Zemes garozā ūdens atrodas saistītā veidā iežos.