2.11. Šķīdumu pH. Neitralizācijas reakcijas

pH ir lielums, kas raksturo ūdeņraža jonu (H+) koncentrāciju šķīdumā.

pH vērtība ir nozīmīga dažādu bioķīmisku reakciju norisē dzīvajos organismos, kā arī ķīmisku procesu norisē dabā un tehnikā.

pH vērtības ir no 1 līdz 14. Ja pH vērtība ir mazāka par 7  ūdens šķīdums ir skābs, ja pH vērtība ir lielāka par 7, ūdens šķīdums ir bāzisks. Neitrāla šķīduma pH vērtība ir 7.

Tabulā ir doti dažu vielu šķīdumu pH:

Viela Kuņģa sula Etiķis Kafija Piens Destilēts ūdens Asinis Jūras ūdens Ziepes Ožamais spirts Veļas soda
pH 1,5 2,9 5,0 6,8 7,0 7,4 8,0 9,0 11,5 13,5

 

Šķīduma pH var noteikt divējādi:

  1. izmantojot atsevišķus indikatorus  tādus kā - lakmuss, fenolftaleīns, metiloranžs, universālindikators, kuri maina krāsu atkarībā no vides pH.

  2. lietojot pH-metru.