2.2. Hidrostatiskā spiediena darbība procesos dabā un tehnikā

Šķidrums ar savu svaru spiež uz jebkuru tajā iegremdētu ķermeni.


Šķidruma staba radīto hidrostatisko spiedienu pšk dziļumā h aprēķina ar formulu  pšķ = ρšķ · g · h,
kur ρšķ – šķidruma blīvums, g – brīvās krišanas paātrinājums.
Lielā dziļumā dzīvojošās zivis ir pielāgojušās lielajam ūdens spiedienam. Izceltas ūdens virspusē, tās sava iekšējā spiediena dēļ, aiziet bojā.


Uz šķidrumā iegremdētu ķermeni darbojas gan atmosfēras, gan šķidruma radītais spiediens.

Ūdenī gan uz ūdenslīdēju, gan uz zemūdeni darbojas atmosfēras spiediens (patm) un virs tiem esošā ūdens staba spiediens (pšķ).

Hidrostatiskā spiediena darbību plaši izmanto tehnikā – hidrauliskajos mehānismos, ūdensapgādes sistēmās, savienotajos traukos, domkratos.


Savienoto trauku zaros šķidrums nostājas vienā līmenī, jo līdzsvara stāvoklī šķidruma stabu spiedieniem ir jābūt vienādiem. Tikko kāds savienoto trauku zars atradīsies zemāk, no tā hidrostatiskā spiediena dēļ plūdīs šķidrums un izlīdzinās spiedienu.

Pēc savienoto trauku principa darbojas artēziskās akas, pilsētu ūdensvads.