2.3. Šķidrumu kustības likumsakarības organismos un mehānismos


Pa cauruļvadu tekošā šķidrumā, piemēram, ūdensvadā, naftas produktu vadā plūsmas ātrums mainās atkarībā no caurules šķērsgriezuma laukuma: vietās, kur caurule sašaurinās, plūsmas ātrums pieaug, bet vietās, kur caurule ir platāka, ātrums samazinās.

Filma

Spiediens tekošā šķidrumā (dinamiskais spiediens) ir atkarīgs no tecēšana ātruma. Pieaugot plūsmas ātrumam, spiediens kļūst mazāks un otrādi samazinoties plūsmas ātrumam, spiediens kļūst lielāks.

Ja plūsmas ātrumi šķidruma blakus slāņos ir atšķirīgi, slāņi viens otra kustību kavē. Tā šķidrumā rodas iekšējā berze, ko sauc par viskozitāti. Piemēram, glicerīna viskozitāte ir daudz lielāka nekā asinīm, kurām pēc iespējas brīvi ir jāplūst pa sazarotajiem asinsvadiem. Pazeminoties temperatūrai, šķidruma viskozitāte pieaug. Tāpēc aukstā laikā iedarbināt automašīnas dzinēju ir grūtāk, jo motoreļļas viskozitāte ir palielinājusies. Dzinējam darbojoties, eļļa drīz vien sasilst un virzuļu kustība vairs nav apgrūtināta.