2.5. Ūdens kā šķīdinātāja darbība

Ūdens ir ļoti labs šķīdinātājs.

Ja ūdenī šķīdina nātrija hlorīdu, tad ūdens kā šķīdinātāja darbību var aprakstīt šādi.

Ūdeņraža atomam ūdens molekulā ir pozitīvs lādiņš, bet skābekļa atomam – negatīvs lādiņš.

Ūdens molekulas daļa, kurai piemīt negatīvs lādiņš, pievelk nātrija hlorīda kristālrežģa pozitīvi lādētos jonus, bet molekulas daļa, kurai piemīt pozitīvs lādiņš, savukārt pievelk kristālrežģa negatīvi lādētos jonus.