2.6. Jonu savienojumu disociācija


Vielu disociācijas eksperimentāls pierādījums, izmantojot kvēlspuldzi
http://genchem.chem.wisc.edu/demonstrations/
Jonu savienojumi ūdens šķīdumā vai kausējumā sadalās jonos. Šo sadalīšanos sauc par disociāciju. Šķīdumos disociācija jonos notiek ūdens molekulu ietekmē.
Jonu esamību ūdens šķīdumā var konstatēt, izveidojot elektrisko ķēdi, kas sastāv no strāvas avota un kvēlspuldzes.

Pozitīvos jonus sauc par katjoniem, bet negatīvos – par anjoniem. Disociēt jonos var stiprās skābes, sārmi un ūdenī šķīstošie sāļi:

HCl → H+ + Cl-
NaOH → Na+ + OH -
K2SO4 → 2K+ + SO42-

Visi oksīdi un ūdenī nešķīstošās bāzes un sāļi, ka arī vājās skābes, parastajos apstākļos jonos nedisociē.