2.8. Jonu kvalitatīva pierādīšana

Jonu kvalitatīvai pierādīšanai izmanto dažādas ķīmiskās reakcijas, kurās veidojās specifiskas krāsas nogulsnes, izdalās gāze. Dažkārt var izmantot jonu liesmas krāsas pārbaudi. Dažu jonu pierādīšana parādīta tabulā:

Jons Pierādīšanai izmantojamais reaģents Novērojums Attēls
SO42- BaCl2 Veidojas baltas nogulsnes BaSO4
Cl- AgNO3 Veidojas baltas nogulsnes AgCl
I - AgNO3 Veidojas dzeltenas nogulsnes AgI
Br- AgNO3 Veidojas dzeltenīgas nogulsnes AgBr
Cu2+ NaOH Veidojas zilas nogulsnes Cu(OH)2
Na+ liesma Dzeltena
K+ liesma Violeta
Ca2+ Liesma Ķieģeļsarkana
Ba2+ Na2SO4 Veidojas baltas nogulsnes BaSO4
liesma Zaļa
Fe3+ NaOH Veidojas brūnas nogulsnes Fe(OH)3