1.3. Rezultāta noapaļošana

Aprēķinu precizitātei jābūt saskaņotai ar mērījumu precizitāti. Fizikā visos mērījumos iegūst aptuvenas vērtības, tādēļ, veicot aritmētiskas darbības un pierakstot rezultātu, visi mērskaitļi ir jānoapaļo līdz vajadzīgās šķiras vienībai un jāraksta pareizais zīmīgo ciparu skaits. Pēc vienošanās skaitļa cipars ir ticams, ja tā kļūda nepārsniedz šim ciparam atbilstošās šķiras vērtību. Savukārt, par skaitļa zīmīgajiem cipariem sauc visus ticamos ciparus, izņemot nulles skaitļa sākumā.

Aptuvenajos skaitļos zīmīgie cipari norāda arī skaitļa precizitāti. Piemēram, skaitlī 4,38 visi cipari līdz otrajam ciparam aiz komata ir precīzi, bet pieraksts 4,3800 nozīmē, ka precīzs ir arī trešais un ceturtais cipars aiz komata. Ja saskaita vai atņem vairākus aptuvenus skaitļus, tad rezultātā atstāj tik decimālciparu, cik to ir skaitlī ar vismazāko decimālciparu skaitu. Piemēram, 5,25 – 4,2829 ≈ 5,25 – 4,28 ≈ 0,97.

Reizinot un dalot aptuvenus skaitļus, rezultātā atstāj tik zīmīgo ciparu, cik to ir skaitlim ar vismazāko zīmīgo ciparu skaitu. Piemēram, 2, 732 × 2,8 ≈ 7,65 ≈ 7,7.