1.5. Daži kļūdu cēloņi

Pēc rakstura kļūdas iedala sistemātiskajās un gadījuma kļūdās. Sistemātiskās kļūdas izraisa mērierīces. Šāda kļūda rodas, piemēram, mērot temperatūru ar termometru, kuram dzīvsudraba stabiņa augšējā robeža neatrodas pret 0 °C temperatūras atzīmi, ja termometrs ievietots kūstošā ledū. Sistemātiskās kļūdas ir iespējams samazināt vai novērst.

bīdmērs

1.att. Sistemātiskā kļūda rodas, ja mērierīce nav ieregulēta uz nulli. Tāda gadījumā, vai nu tā jānoregulē, vai arī jāizdara „nepareizais nolasījums” un katram nolasījumam jāpieskaita vai jāatņem šī novirze.

Gadījuma kļūdas izraisa ārējie apstākļi, kas var būt mainīgi. Tie nejauši var ietekmēt mērījumus. Gadījuma kļūdas ir cēlonis tam, ka, mērot vienu un to pašu fizikālo lielumu vairākas reizes, iegūst atšķirīgus mērskaitļus.

paralakses kļūda

2.att. Gadījuma, paralakses kļūda rodas, ja nolasījuma brīdī acs atrodas tā, ka skata virziens nav perpendikulārs pret skalu.