Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Skolēns izmērīja stieples diametru un  ieguva rezultātu 5,2 mikrometri. Izsaki šo rezultātu normālformā!

 

 

 

 

Pamatojums: Priedēklis mikro=> 10-6.


Tālāk

2. Aptuveni 3800 gadus pirms mūsu ēras Nakadē, Ēģiptē kā masas vienības lietoja cilindriskas formas atsvarus. Šo atsvaru masa bija intervālā no 188,7 līdz 211,2 g. Cik liela relatīvā kļūda rodas, ja ar šiem atsvariem nosver 200 g vielas?

 

 

 

 

Pamatojums: Atsvara vidējā masa ir 200,0 ± 11,2 g. Relatīvā kļūda


Tālāk

3. Izsaki 6 nm (nanometrus) SI mērvienībās!

 

 

 

 

Pamatojums: 1 nm =10-9 m.


Tālāk

4. Lai izkausētu 1 kg ledus, vajadzīgi 0,34 MJ siltuma, bet lai iegūto ūdens daudzumu uzvārītu — 420 kJ. Cik liels ir patērētā siltuma daudzums?

 

 

 

 

Pamatojums: 0,34 MJ + 420 kJ = 340 kJ + 420 kJ = 760 kJ.


Tālāk

5. Divu lielumu savstarpējo sakarību apraksta vienādojums x = 10 - 2t + 0,25t2. Cik liels ir x, ja t = 2?

 

 

 

 

Pamatojums: x = 10 - 2t + 0,25t2 , ja t = 2, tad  x = 10 - 2 · 2 + 0,25·22 = 7.


Tālāk

6. Cilvēka ķermeņa šūnas vidējais diametrs ir 50 μm. Cik liels ir šūnas vidējais diametrs metros?

 

 

 

 

Pamatojums: 1 μm = 10-6 m.


Tālāk
blociņš

7. Paula saņēma uzdevumu noteikt blociņa garumu. Cik garš ir blociņš?

 

 

 

 

Pamatojums: Mērot ar dažādiem mērinstrumentiem, ieguva vērtības 9,5 cm, 9,7 cm un 9,7 cm. Tādējādi vidējā vērtība ir 9,6 cm. Mērījuma kļūda ir 1 mm, t.i., 0,1 cm.


Tālāk

8. Viesturs izmērīja stikla lodītes diametru ar četriem dažādiem mērinstrumentiem. Ar kuru mērinstrumentu Viesturs varēja iegūt visprecīzāko rezultātu?

 

 

 

 

Pamatojums: Izmantojot mikrometru, iespējams iegūt rezultātu ar precizitāti 10-6 m.


Tālāk

9. Eksperimentāli nosakot akmens gabala blīvumu, ieguva, ka tā masa ir 8,2 g un tilpums 2,3 cm3. Cik liels ir akmens blīvums SI mērvienībās?

 

 

 

 

Pamatojums: Blīvuma SI mērvienība ir kg/m3, .


Tālāk

10. Ināra gribēja uzzināt diska vāciņa platumu collās. Tā kā mērlentes augšējā malā ir atliktas collas, mērīšana nesagādāja grūtības. Cik plats ir diska vāciņš collās?

 

 

 

 

Pamatojums: Tiešais mērījums. Skalā 1 colla sadalīta 8 daļās. Diska platumu var nolasīt, t.i., 4 un 7/8 collas, tātad 4,88 collas.


Tālāk

11. Kuras tabulas (A, B, C vai D) datus izmantoja koordinātas grafika konstruēšanai?

 

t ,s 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
x ,m 2 3,25 5 7,25 10 13,25 17

 

t ,s 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
x ,m 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15

 

t ,s 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
x ,m 0 2,125 4,5 7,1 3 10 13,13 16,5

 

t ,s 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
x ,m 0 1,25 3 5,25 8 11,25 15

Pamatojums: Pārbaudē nosaka, vai punkti atrodas uz līknes. Pareizā atbilde ir D.

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 11.