2. uzdevums

Pa slīpu plakni bez sākuma ātruma lejup ripo viegli ratiņi, kuru masa 1,2 kg. Tabulā apkopoti dati par ratiņu ātrumu novērojuma laikā. Aprēķini, cik liels rezultējošais spēks darbojas uz ratiņiem!

t, s 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
V, m/s 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
Atrisinājums
1. solis.  Tā kā ratiņi ripo pa plakni uz leju, secina, ka rezultējošais spēks arī ir vērsts gar slīpo plakni kustības virzienā un nav jāveido situāciju raksturojošs zīmējums. Spriedumu veido līdzīgi, kā risinot uzdevumus par horizontālā virzienā kustībā esošiem objektiem.
Tālāk
2. solis. To ievērojot, var rakstīt 2. Ņūtona likumu:
F=ma.
Tālāk

3. solis.  Lai aprēķinātu paātrinājumu, ņem jebkuras divas ātruma vērtības un atbilstošās laika vērtības:
veicot aprēķinus, iegūst
Tālāk

4. solis. Izmantojot iegūto paātrinājuma vērtību, var aprēķināt uz ratiņiem darbojošos spēku kopspēku jeb rezultējošo spēku:
F = 1,2 · 0,5 = 0,6 N
Tālāk

5. solis. Uzdevuma pieraksts:
m = 1,2 kg
V1 = 0,5 m/s
V2 = 0,25 m/s
t1 = 0,5 s
t2 = 0,25 s

F = 1,2 · 0,5 = 0,6 N
F - ?

Atbilde. Ratiņi kustas ar paātrinājumu 0,5 m/s2, uz ratiņiem darbojas 0,6 N liels rezultējošais spēks.