2.1. Atskaites sistēmas

Par ķermeņa mehānisko kustību sauc laika gaitā notiekošu ķermeņa stāvokļa maiņu telpā attiecībā pret citiem ķermeņiem.

Ķermeņa izmērus novērtē salīdzinājumā ar ķermeņu izmēriem, kas atrodas tā apkārtnē. Piemēram, mušu var uzskatīt par punktu attiecībā pret piecstāvu māju, bet attiecībā pret skudru – nē. Ja visi ķermeņa punkti kustas vienādi un ar ķermeni nenotiek nekādas izmaiņas (tas nedeformējas, nemaina struktūru), tad var uzskatīt, ka ķermenis kustas kā punktveida ķermenis. Šis punkts pārstāv visu ķermeni un tam piemīt ķermeņa masa m. Ja ķermeņa izmērus noteiktos apstākļos neievēro un ķermeni modelē kā punktu, tad to sauc par masas punktu.

Nekustīgu ķermeni, attiecībā pret kuru aplūko citu ķermeņu kustību, sauc par atskaites ķermeni. Ar atskaites ķermeni saista koordinātu sistēmu, kurā novēro kustību.

1.att. Masas punkta vietu uz taisnes nosaka tikai viena tā koordināta x 2.att. Plaknē masas punkta stāvokli raksturo divas tā koordinātas  x un y 3.att. Masas punkta stāvokli telpā raksturo trīs tā koordinātas
x, y un z