2.2. Trajektorija, ceļš, pārvietojums

Līniju, pa kuru pārvietojas masas punkts, sauc par tā kustības trajektoriju.

zīmuļa veidotā trajektorija zīmuļa veidotā trajektorija
4.att. Bumbas trajektorija 5.att. Trajektorija un pārvietojums


Ja kustības trajektorija ir taisne, tad kustību sauc par taisnlīnijas kustību. Ja trajektorija ir līklīnija, tad tā ir līklīnijas kustība. Trajektorijas vai tās daļas garums ir ķermeņa veiktais ceļš.

Pārvietojums ir vektors, kas savieno ķermeņa kustības sākumpunktu  ar kustības beigu punktu (5. att.).