4.1. Gravitācijas spēks

Dabā visi ķermeņi neatkarīgi no to atrašanās vietas savstarpēji pievelkas. Šo ķermeņu mijiedarbību sauc par gravitāciju, un to raksturo gravitācijas spēks. Ja ķermeņi ir lodes, vai tos var uzskatīt par masas punktiem, tad gravitācijas spēku var aprēķināt pēc gravitācijas likuma: divi ķermeņi savstarpēji pievelkas ar spēku, kas ir tieši proporcionāls abu ķermeņu masu reizinājumam un apgriezti proporcionāls attāluma kvadrātam starp ķermeņiem.

F1 – spēks, ar kādu Mēness pievelk Zemi;

F2 – spēks, ar kādu Zeme pievelk Mēnesi.

Pēc trešā Ņūtona likuma F1 =  F2 =  F,

bet pēc gravitācijas likuma


, kur

G – gravitācijas konstante, G = 6,67 · 10-11 N · m2/kg2.