5.3. Deformācijā uzkrātā potenciālā enerģija

Deformēta atspere spēj veikt darbu. Saspiestai atsperei izstiepjoties, t.i., tās brīvajam galam pārvietojoties, tiek veikts darbs. Atsperei veicot darbu, tās stāvoklis mainās tāpēc, ka mainās atsperes vijumu savstarpējais izvietojums.


5. att. Elastīgi deformētas atsperes potenciāla enerģija.
(E.Šilters, V. Reguts, A.Cābelis, Fizika 10.klasei, Lielvārds, 2004)

Elastīgi deformētas atsperes potenciāla enerģija ,

kur Ep– elastīgi deformētas atsperes potenciālā enerģija;

k – elastības koeficients (stinguma koeficients);

Δx – pagarinājums (saīsinājums).

Šāda potenciālā enerģija ir ne tikai atsperēm, bet visiem elastīgi deformētiem ķermeņiem.