5.8. Sadursmes

Noslēgtā sistēmā ķermeņu impulsu vektoru summa ir nemainīga jebkurā šīs sistēmas ķermeņu mijiedarbībā.

Sadursmē iesaistīto ķermeņu kopējais impulss pirms sadursmes ir vienāds ar to kopējo impulsu pēc sadursmes:

    

No impulsa nezūdamības likuma izriet, ka jebkura ķermeņa mehāniskā kustība nezūd: ja viena ķermeņa impulss samazinās, tad cita ķermeņa, ar kuru notiek mijiedarbība, impulss par tikpat palielinās. Tādējādi mehāniskā kustība tiek pārvadīta no viena ķermeņa uz otru.


Ikvienā sadursmē mainās ķermeņa kustības sākotnējais ātrums – var mainīties gan ātruma lielums, gan virziens. Sadursmē var notikt arī daudz būtiskākas izmaiņas: ķermeņi var neatgriezeniski deformēties un mainīt formu, turklāt sasilstot vai pat sakarstot līdz augstai temperatūrai.

Ķermeņu sadursmes var būt elastīgas un neelastīgas.

Elastīgā sadursmē nemainās:

  • sistēmas kopējā kinētiskā enerģija;
  • sistēmas pilnais impulss.

Elastīgā sadursmē darbojas tikai elastības spēks. Šādā sadursmē mainās sadursmes dalībnieku ātruma lielums un virziens. Elastīgā sadursmē mijiedarbojas no elastīgiem materiāliem (piemēram, gumijas, tērauda u.c.), izgatavoti ķermeņi (tenisa bumbiņas, biljarda lodes). Elastīgi materiāli spēj elastīgi deformēties tikai līdz noteiktai elastības robežai.

Neelastīgā sadursmē daļa sistēmas pilnās mehāniskās enerģijas pāriet siltumā vai ķermeņu iekšējā enerģijā. Neelastīgā sadursmē ķermeņi neatgriezeniski deformējas.