6.4. Svārstību veidi. Rezonanse

Svārstības, ko nosaka iekšējie spēki, sauc par brīvām svārstībām.

Ķermeņa svārstības, kas norisinās periodiski mainīga ārējā spēka iedarbībā, sauc par uzspiestām svārstībām.

Rezonanse ir parādība, ko novēro gadījumā, kad uzspiesto svārstību amplitūda sasniedz maksimālo vērtību, ja ārējā spēka frekvence tuvojas sistēmas pašsvārstību frekvencei

2.att. 1940. gadā sabruka tilts par Takomas
šaurumu ASV, iespējams, valdošo vēju rezonanses dēļ.
(Fizika 10.klasei. E.Šilters, A. Reguts, A.Cābelis Lielvārds, 2004).

Rezonanse var būt ļoti nevēlama parādība. Gadījumos, kad nelieli, bet ritmiski spēki (vēja brāzmas, cilvēku grupas ritmiska soļošana) iesvārsta tiltus, transportlīdzekļus, dažādas konstrukcijas, var rasties rezonanse un izraisīt šo objektu sagrūšanu.