3. uzdevums

Stieni, kura masa ir 4 kg no miera stāvokļa, velk pa horizontālu virsmu, horizontālā virzienā pieliekot 16,66 N lielu spēku. Nosaki slīdes berzes koeficientu, ja stieņa kustība ir vienmērīgi paātrināta, un 3 sekunžu laikā veiktais ceļš ir 81 cm!

Atrisinājums

m = 4 kg
FV = 16,66 N
t = 3 s
s = 81 cm

Pārveido pārvietojumu pamatmērvienībās:
 0,81 m
Tālāk
 

Pēc zīmējuma uzraksta 2. Ņūtona likumu un tā projekcijas uz asīm:

Tālāk
x: ; y:  Fsm = mg;
Tālāk
Fb = Fma un Fb = m Fr ; Ievērojot Fsm = mg, iegūst:

Tālāk
Nosaka stieņa paātrinājumu:
;
Tālāk
Iegūst galīgo slīdes berzes koeficienta sakarību:

Tālāk

 Izskaitļo:
Tālāk  
 – ?
Tālāk
 


Atbilde. Slīdes berzes koeficients starp stieni un virsmu ir 0,4.