A

A    B    C    D    E    G    H    I    J    K    L    M    N    P    R    S    V   

atskaites ķermenis – ķermenis, attiecībā pret kuru aplūko citu ķermeņu kustību. Ar atskaites ķermeni saista koordinātu sistēmu, kurā novēro kustību.

 
Masas punkta vietu uz taisnes nosaka tikai viena tā koordināta x.

Plaknē masas punkta stāvokli raksturo divas tā koordinātas - x un y.

Masas punkta stāvokli telpā raksturo trīs tā koordinātas - x, y un z.