Saites

http://www.liis.lv

Latvijas Izglītības Informatizācijas Sistēma – mācību materiāli, informācija

 

Universitātes

http://www.lu.lv/fakultates/fmf/index.html

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte

http://dau.lv/FK/

Daugavpils Universitātes Fizikas katedra.

Ir parādīti daži pētījumi un noderīgas saites fizikā (animācijas, mācību materiāli uc.)

 

http://www.kompass.com/kinl/index_norobot.php?Page=/guide/L_3_I_lv_Z_WW_F_30_PgB_1_C_86150

Universitātes un augstākās izglītības iestādes pasaulē. Var izvēlēties atbilstošo specialitāti, parādās augstskolu saraksts, kurās tiek apgūta attiecīgā specialitāte.

http://www.rtu.lv/studijas/fakultates/

Rīgas Tehniskās universitātes fakultātes, studiju iespējas, pētījumu virzieni

http://www.llu.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa

 

 

Fizikas saites [tikai pamatlapas, kas reti mainās]

http://groups.physics.umn.edu/demo

Dažādu fizikālo parādību demonstrācijasm ko var izmantot fizikas stundās. Attēli un videoklipi.

[Angļu val.]

http://www.funsci.com

Vienkārši eksperimenti. [Angļu, franču, itāliešu val.]

http://www.exploratorium.edu/snacks/snackintro.html

Vienkāršu eksperimentu apraksti. [Angļu val.]

http://www.school-for-champions.com/science/experiments.htm

Teorija, bildes, dažas animācijas. [Angļu val.]

http://demoroom.physics.ncsu.edu/html/

Sistematizētas demonstrācijas [demo versijas, teorija, saites]

[Angļu val.]

http://www.physics.auburn.edu/~demo/index.htm

Sistematizētas demonstrācijas.

[Angļu val.]

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/index.html

Sistematizētas demonstrācijas. Video.  

[Angļu val.]

http://physics.nad.ru/physics.htm

http://physics.nad.ru/start.htm

 

Fizikālo procesu animācija.

Viļņi, optika, mehānika, termodinamika.

[Krievu un angļu val.]

http://www.physicsclassroom.com

Fizikālo procesu animācija.

Ar humoru.

[Angļu val.]

 

http://regentsprep.org

Fizikas kurss: teorija, attēli.

[Angļu val.]

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Fizikas kurss: teorija, attēli.

[Angļu val.]

http://www.ac.wwu.edu/~vawter/PhysicsNet/QTMovies/QT-Mech-Main.html

Mehānika, termodinamika, elektromagnētisms.

Teorija, attēli, video.

[Angļu val.]

http://solomon.physics.sc.edu/~tedeschi/demo/homepage.html

Dāvida Tedehi fizikas un astronomijas demonstrāciju lappuse.

[Angļu val.]

http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/main.htm

Fizikas sadaļa “Polimēri un šķidrie kristāli”. Elektroniska mācību grāmata, kurā dota teorētiskā viela un laboratorijas darbi.[Angļu val.]

 

http://rc.nsu.ru/text/encyclopedia/

Enciklopēdija “Fizika internetā” Skolēnu zinātniskā laboratorija. Daudz dažādu atsauču uz dažādām fizikas nozarēm.

[Angļu, krievu val.]

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Physics http://lv.wikipedia.org/wiki/Fizika http://ru.wikipedia.org/wiki/

Fizika on-line enciklopēdijas Wikipedia lappusēs. Plašākā sadaļa angļu val.

[Angļu, itāliešu, vācu, franču, krievu un citās, arī latviešu val]

 

http://www.onlinephysicshelp.com

Operatīva palīdzība fizikā – fizikas pamatlikumi, formulas, definīcijas un tml.

[ Angļu val. ]

http://www.physics.org/

Fizika bērniem. Viena no aizraujošākajām saitēm. Labākie fizikas resursi vienkopus.Informācija tiek pasniegta interaktīvo spēļu, ceļojumu, mēģinājumu veidā. Produktīvākai darbībai nepieciešams reģistrēties.

[ Angļu val. ]

 

http://scienceworld.wolfram.com/physics/ http://scienceworld.wolfram.com/astronomy/

Dotas fizikas, astronomijas pamatnozares.Raksti un “dzīvie”grafiki, analīze, biogrāfijas. Saite veidota enciklopēdijas veidā.

[ Angļu val. ]

http://kvant.mirror0.mccme.ru/

Populārzinātnisks fizikas un matemātikas žurnāls [Krievu val.]

http://suhep.phy.syr.edu/courses/modules/LIGHTCONE/

The Light Cone. Ievads relativitātes teorijā.Var izmantot fizikas stundās 12.klasē. [ Angļu val. ]

http://www.walter-fendt.de/ph14e/

Daudz dažādi interesanti un skaisti Java apleti, virtuālie eksperimenti sadalīti pa fizikas nodaļām