1.2. Ķīmijas zinātne un tās nozares

Ķīmija ir dabaszinātne, kas pētī vielas (to sastāvu, uzbūvi un īpašības) un vielu pārvērtības (ķīmiskās reakcijas).


Uzklikšķinot uz segmentiem, var izlasīt katras ķīmijas nozares definīciju.

Neorganiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pēta ķīmiskos elementus un to savienojumus, izņemot oglekļa savienojumus ar ūdeņradi.

Zinātnieki pasaulē:
D.Daltons, A.Avogadro, M.Faradejs, H.Devijs, A.Kekulē, D.Mendeļejevs, V.K.Rentgens, A.A.Bekerels, P.Kirī un M.Kirī, A.Verners

Zinātnieki Latvijā:
J.Krustiņsons, M.Centneršvērs, A.Ieviņš, A.Ķešāns, A.Cīrulis, T.Millers, J.Grabis, B.Puriņš, O.Kukurs, L.Liepiņa, E.Švarce, H.Gode

Analītiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pētī un izstrādā vielu ķīmiskā sastāva noteikšanas metodes.

Pasaulē
R.Boils, A.L.Lavuazjē, T.Bergmans, J.J.Bercēliuss, N.Menšutkins, Ž.Gē Lisaks, V.Ostvalds, M.Cvets

Latvijā
E.Iegrīve, A.Ķešāns, A.Ieviņš, J.Bankovskis

Organiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pētī ogļūdeņražus un to savienojumus.

Pasaulē
J.J.Bercēliuss, J.Lībigs, A.L.Lavuazjē, A.Kekulē, A.Butļerovs, V.Markovņikovs, L.Polings, N.Semjonovs

Latvijā
K.Bišofs, P.Valdens, V.Fišers, G.Vanags, B.Jirgensons

Fizikālā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas izskaidro ķīmiskos procesus un noskaidro to norises vispārīgās likumsakarības, balstoties uz fizikas principiem un izmantojot eksperimentālās fizikas metodes.

Pasaulē
M.Lomonosovs, V.Ostvalds, J.H.van`t Hofs, V.Nernsts

Latvijā
M.Centneršvērs, M.Straumanis, A.Ieviņš, L.Liepiņa, V.Kadeka, B.Puriņš

Vispārīgā ķīmija ir ķīmijas mācību kurss, kas iepazīstina ar ķīmijas zinātnes likumsakarībām un teorētiskajiem principiem, sistemātiski izklāstot ķīmisko elementu un to svarīgāko savienojumu īpašības, kā arī aplūkojot ķīmijas tehnoloģijas jautājumus