2.2. Šķīdumu īpašības

Šķīduma īpašības atšķiras no tīra šķīdinātāja īpašībām. Piemēram, šķīduma sasalšanas temperatūra ir zemāka, bet viršanas temperatūra – augstāka nekā tīram šķīdinātājam.

NaCl ūdensšķīdumu viršanas un sasalšanas temperatūras

1.att. NaCl ūdensšķīdumu viršanas temperatūras.
(uzklikšķiniet uz attēla lai to palielinātu)
2.att. NaCl ūdensšķīdumu sasalšanas temperatūras.
(uzklikšķiniet uz attēla lai to palielinātu)