2.5. Kristālhidrāti

Par kristālhidrātiem sauc kristāliskas vielas, kas satur ķīmiski saistītu ūdeni. Kristālhidrātus karsējot, kristalizācijas ūdens pilnībā vai daļēji var atdalīties.

Piemēram,

Kristālhidrāts

CuSO4 · 5 H2O
Bezūdens viela

CuSO4
+ Kristalizācijas ūdens

5 H2O