5.3. Sāļu hidrolīze

Šķīdinot sāļus ūdenī, ir iespējama pozitīvo metāla jonu vai negatīvo skābes atlikumu iedarbība ar ūdens molekulām. Šīs iedarbības rezultātā var veidoties brīvi ūdeņražjoni vai brīvi hidroksīdjoni. Šādu procesu sauc par sāļu hidrolīzi.

1.tabula

Sāls veidots no stipras bāzes katjona un stipras skābes anjona Sāls veidots no stipras bāzes katjona un vājas skābes anjona Sāls veidots no vājas bāzes katjona un stipras skābes anjona Sāls veidots no vājas bāzes katjona un vājas skābes anjona

NaCl

Na2CO3

ZnCl2

Al2S3

NaOH

(stipra bāze)

HCl

(stipra skābe)

NaOH

(stipra bāze)

H2CO3

(vāja skābe)

Zn(OH)2

(vāja bāze)

HCl

(stipra skābe)

Al(OH)3

(vāja bāze)

H2S

(vāja skābe)

 

Hidrolīze nenotiek

Hidrolīze notiek un veidojas brīvie OH- joni

Hidrolīze notiek un veidojas brīvi H+ joni

 

Viela reaģē ar ūdeniAtkarībā no sāls sastāva, sāļu ūdens šķīdumiem ir atšķirīgas vides reakcijas.

Piemēram:

Na2CO3

NaCl

ZnCl2

Animācija.